استند ماکت

استند ماکت چیست؟ استند ماکت به محصول تبدیل شده کوچک شما به یک محصول بزرگ استوار جهت نمایش بهتر کالا و محصول و یا خدمات شما می باشد. ما با خلاقانه ترین روش ممکن می توانیم محصول شما را به حالتی بزرگتر از تصورات شما تولید کنیم آن محصول هم جنبه نگه دارنده محصولات شما

ادامه مطلب

ماکت آماده

ماکت آماده چیست؟؟؟ به ماکت هایی که با قالب آماده ساخته می شوند ماکت سازی تحویل فوری می گویند. ماکت سازی اصول قواعد خود را دارد البته لازم به ذکر است که در حال حاضر فروشنده بوفه استخر هم ادعای ماکت سازی میکند (جهت مزاح ) اما خار از قاعده شوخی و هرگونه بحث خنده

ادامه مطلب