ساخت ماکت تبلیغاتی

ساخت ماکت تبلیغاتی و توضیحاتی راجع به این صنعت گروه خدماتی ایده آفرینان صنعت با تعریف و ارایه خدمات جدید و جامع نمونه سازی سریع در ابعاد بزرگ و بسیار بزرگ و با جذب و نگهداشت انگیزه های منابع انسانی مستعد، متخصص و متعهد، تولید دانش و خلق ثروت از آن و نزدیک نگهداشتن روابط

ادامه مطلب