سازنده ماکت تبلیغاتی

  سازنده ماکت تبلیغاتی و ماکت معماری نمونک یا ماکت، نمونه ای کوچکتر و ساده تر از آنچه قرار است ساخته شود، می‌باشد . ماکت سازی ممکن است با هدف جمع‌آوری کلکسیون یا با اهداف کلان نظیر بررسی اثرگذاری یک پدیده بر روی یک مدل انجام شود. جمع آوری ماکت‌های کلکسیونی از گذشته تا به

ادامه مطلب