ماکت آماده

ماکت آماده چیست؟؟؟ به ماکت هایی که با قالب آماده ساخته می شوند ماکت سازی تحویل فوری می گویند. ماکت سازی اصول قواعد خود را دارد البته لازم به ذکر است که در حال حاضر فروشنده بوفه استخر هم ادعای ماکت سازی میکند (جهت مزاح ) اما خار از قاعده شوخی و هرگونه بحث خنده

ادامه مطلب