ماکت دو بعدی

ماکت سه بعدی

ماکت دو بعدی طراحی یا مدلسازی دو بعدی و سه بعدی از مهمترین بخش های معماری برای ایجاد تصویر ذهنی شما به یک فرم قابل اندازه گیری هستند. فرآیند طراحی ، با نرم افزارهای بسیار زیادی که در این زمینه وجود دارند انجام میگیرد. نرم افزار هایی که گاه تنها برای طراحی دو بعدی و گاه تنها برای طراحی سه بعدی ، و گاه

ادامه مطلب