ماکت

ماکت

ماکت سه بعدی چیست؟؟؟ ماكت های سه بعدی، ابزاری تعیین كننده در روند طراحی معماری است. ابزاری به غایت تاثیر گذار در امر پ‍‍ژوهش و بررسی،خلق ایده ها،آزمون نظریه ها و كشف راهكار های مبتكرانه ای كه معمار برای بیان اندیشه و ایده های خود از آن مدد می جوید. در نگاه اول، ماكت ها

ادامه مطلب