کانون تبلیغاتی

  کانون تبلیغاتی چیست؟؟؟ بر اساس موسسه تبلیغات در آمریکا، یک شرکت تبلیغاتی سازمان مستقلی از افراد و کسب وکارهای خلاق است که در توسعه و آماده سازی برنامه بازار، تبلیغات و سایر ابزارهای ترویجی تخصص خاصی دارند. شرکت تبلیغاتی، شرکتی است که: • ایده های تبلیغاتی جدید ایجاد می کند. • تبلیغات چاپی، رادیویی،

ادامه مطلب